Om FOAB

FlödesOptimering FOAB Sverige AB är ett innovativt företag som projekterar, tillverkar och levererar utrustning för optimering av vattenkraft. FOAB utvecklar tekniken för dammluckor, galler och rensmaskiner så att man kan utvinna maximal energi från vattnet med minimal inverkan på miljö och fauna. FOAB strävar efter att kunna leverera framtidens lösningar redan idag med ledorden Kunskap, Erfarenhet och Kvalitet.

Behörigheter & certifikat

FlödesOptimering FOAB Sverige AB är certifierade i enlighet med Europa Parlamentets förordning 305/2011/EN av den 9 mars 2011.
Dimensionering och svetsning ingår.
Utförande klass: EXC1 och EXC 2 .
Grundmaterial: 1.1, 1.2, 8.1
Certifikatsnummer: 2296/CPR/1316

FlödesOptimering FOAB Sverige AB är certifierade och uppfyller kraven i ISO 3834-3:2005. Ledningssystemet omfattar Lastbärande konstruktioner, dammluckor och rensutrustning med styrning för vattenkraftsindustrin.
Certifikatsnummer: 1316.

FlödesOptimering FOAB Sverige AB är certifierade och uppfyller kraven i ISO 9001:2008. Ledningssystemet omfattar Lastbärande konstruktioner, dammluckor och rensutrustning med styrning för vattenkraftsindustrin.
Certifikatsnummer: 1316.

FlödesOptimering FOAB Sverige AB har rating AAA (Högsta kreditvärdig-het). Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verk-samt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

FlödesOptimering FOAB Sverige AB är godkända av Sellihca som är ett branschnätverk och kvalificerings-system för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörs-information och -risk samt för att effektivisera inköps- verksamhet.

FlödesOptimering FOAB Sverige AB utbildar all vår personal som arbetar på vattenkraftsanläggningar i SSG ENTRE.
SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö.

FlödesOptimering FOAB Sverige AB utbildar all vår personal som arbetar på vattenkraftsanläggningar i ESA Vattenvägar.
ESA Vattenvägar, Vattenkraftens säkerhets-anvisningar har tillkommit för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra ett arbete eller åtgärder i och invid vattenvägar.

Kunskap

FlödesOptimering FOAB Sverige AB har en gedigen kunskap inom vattenkraft och är ledande inom utveckling av nya produkter och lösningar. FOAB strävar fortsatt att vara det självklara valet för kunden vid frågor om vattenkraftsutrustning.

Erfarenhet

FlödesOptimering FOAB Sverige ABs personal har erfarenhet från hundratals konstruerade och levererade rensmaskiner och dammluckor. Man har sedan första leveransen 1989 fortsatt att samla erfarenheter och det har format FOAB till det man är idag och hjälper oss att utvecklas vidare.

Kvalité

FlödesOptimering FOAB Sverige AB ska vara det självklara valet när kunden söker kvalité. Vi är certifierade i EN1090-2, ISO3834-3 och ISO9001. Vi konstruerar, beräknar och tillverkar allt i egen regi vilket gör att vi har den bästa möjligheten att hålla hög kvalité.