Entreprenadarbeten

FOAB utför sågning, bilning och håltagning i betong. Vi monterar kassetter, manöverplan, broar, gångplan och räcken. FOAB har lång erfarenhet med ingjutning av kassetter och balkar för dammluckor och god yrkeskompetens vad det gäller formning, gjutning och betongtyper.