Häggårda Kraftstation 2004

Borås Energi

Automatisk utskovslucka manövreras hydrauliskt inkl. batteribackup.