Sveriges första automatiska galler.

FOAB konstruerade, tillverkade och levererade utrustning till Granö som gör det möjligt att forska på betydelsen av olika lutningar på galler. De tre gallersektionernas lutning kan med hjälp av vår utrustning varieras mellan 35 – 45grader. FOAB har även gjort det möjligt för fisken att passera genom broplearna oavsett vald lutning på gallret. Ytterligare information om studien som är gjord av Simon Karlsson, Jonas Christiansson & Olle Calles finns att läsa på: http://www.nrrv.se/2015/03/rapport-grano-fiskavledare/