Avstängning av vattenvägar

FlödesOptimering FOAB Sverige AB utför avstängning av vattenvägar med hjälp av sina mobila avstängningar. FOAB har ett flertal avstängningsluckor som kan användas en och en eller flera samtidigt beroende på vad...

Läs mer

Bandtransportörer

FOAB tillverkar bandtransportörer i kundspecifika längder och bredder. Som standard har vi 400mm och 600mm bredd på banden men man vi kan tillverka bredare med om så önskas. Banden finns med eller utan medbringare.

Läs mer

Dammluckor

FOAB gör allt från totalentreprenader till små spettluckor. Vi programmerar, tillverkar styrskåp och levererar automatik som krävs för en optimal manövrering av luckorna. FOAB certifierade i enlighet med EN...

Läs mer

El- konstruktion och skåpsbyggnad

FOAB har egen el avdelning där vi konstruerar, programmerar och tillverkar elskåp och styrningar för vattenkraftsutrustning. Vi hjälper våra kunder i vattenkraften med allt från enklare omprogrammeringar till...

Läs mer

Entreprenadarbeten

FOAB utför sågning, bilning och håltagning i betong. Vi monterar kassetter, manöverplan, broar, gångplan och räcken. FOAB har lång erfarenhet med ingjutning av kassetter och balkar för dammluckor och god...

Läs mer

Faunapassager

FlödesOptimering FOAB Sverige AB tillverkar, levererar och monterar faunapassager för att förbättra möjligheten för vandrande fisk att förflytta sig mellan havet och dess fortplantningsplatser. FOAB har bland...

Läs mer

Intagsgaller

FOAB tillverkar de flesta intagsgaller i rostfritt stål EN.1.4301 men levererar även i kolstål och composite om så önskas. Med nya galler från FOAB minskar fallförlusten och det blir enklare att rensa gallret...

Läs mer

Konstruktion och FEM Beräkning

FOAB konstruerar och beräknar utrustning som vi levererar med hjälp av Autodesk Inventor. Vi har utbildad personal som använder den senaste tekniken och programmen för att vi ska kunna leverera den bästa produkten...

Läs mer

Rensmaskiner

Rensmaskiner används för att hålla intagsgallret fritt från skräp så att maximalt med vatten kan passera in till turbinen. En rensmaskin från FOAB optimerar flödet och det i sin tur gör att kunden får ut mer...

Läs mer

Tillbehör och service

FOAB har ett flertal olika tillbehör till både rensmaskiner och luckor och vi utför både service och reparationer. FOAB har stor kunskap om befintliga utrustningar då vi sedan starten 1987 varit på tusentals...

Läs mer

Transport och lyft

Vi på FOAB har många års erfarenhet av lyft och transport med lastbil/kranbil. Vi har specialbyggda lastbilar/släpvagnar för transport av kraftverksutrustning på väg. Vi utför säkra lyft, bredlast och YKB....

Läs mer

Undervattensarbeten

FOAB erbjuder tjänster inom undervattensarbeten så som inspektion av betong, luckor, grindar samt assistans vid montage och tätning av fångdammar.

Läs mer

Kunskap

FlödesOptimering FOAB Sverige AB har en gedigen kunskap inom vattenkraft och är ledande inom utveckling av nya produkter och lösningar. FOAB strävar fortsatt att vara det självklara valet för kunden vid frågor om vattenkraftsutrustning.

Erfarenhet

FlödesOptimering FOAB Sverige ABs personal har erfarenhet från hundratals konstruerade och levererade rensmaskiner och dammluckor. Man har sedan första leveransen 1989 fortsatt att samla erfarenheter och det har format FOAB till det man är idag och hjälper oss att utvecklas vidare.

Kvalité

FlödesOptimering FOAB Sverige AB ska vara det självklara valet när kunden söker kvalité. Vi är certifierade i EN1090-2, ISO3834-3 och ISO9001. Vi konstruerar, beräknar och tillverkar allt i egen regi vilket gör att vi har den bästa möjligheten att hålla hög kvalité.